Erdoğan: “Ne Bir Eksik Ne Bir Fazlasıyla Her Belediye Kamu Kaynaklarından Adil Bir Şekilde Yararlanmaktadır”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan, “Bakmayın birilerinin ‘Engellendik’ edebiyatı yapmalarına. Şu anda ‘Engellendik’ diyenler AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını aldılar ve alıyorlar. Bunun ispatını her zaman yaptık ve yapıyoruz. Bunların tamamı safsatadan, sorumluluktan kaçmaktan ibarettir. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız defalarca belediyelere kamudan aktarılan kaynaktan bu belediyelerin aldıkları payı açıkladılar. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, hangi kritere göre tahsisat yapılıyorsa bunlar için de aynısı geçerlidir. Ne bir eksik ne bir fazlasıyla her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’da AKP Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

“HER NE KADAR OKLAR BİZE ÇEVRİLMİŞ OLSA DA ASIL HEDEF TÜRKİYE’DİR”

“İnşallah çok partili 15’nci belediye başkanlığı seçimini 31 Mart’ta yine bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz. Yaşadığımız darbelere ve çeşitli yöntemlerle demokrasiyi askıya alma gayretlerine rağmen milletimiz her badirenin ardından milli irade bayrağını yeniden yükseltmiştir. AK Parti’nin iktidara gelmesi, 28 Şubat postmodern darbesinin ve sonrasında yaşanan istikrarsızlık döneminin ardından işte böyle bir milli irade şahlanışı olarak vuku bulmuştur.

Türkiye Yüzyılı’nın bu ilk seçiminde mesele sadece mümkün olan en çok belediye başkanlığını kazanmak değildir. Bununla birlikte 31 Mart’ta elde edeceğimiz netice, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefimize doğru yürüyüşümüzde bize güç verecektir, kuvvet verecektir, destek verecektir.

Türkiye’nin tökezlemesini, yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Her ne kadar oklar bize çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye’dir. Asıl hedef tarihi ve inançlarıyla milletimizin bizatihi kendisidir. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlayacak adımları atmakla bu sinsi niyetleri de Allah’ın izniyle boşa çıkarmış olacağız. Bunun için sözümüzü muhaliflerimize, rakiplerimize, yarıştığımız parti ve adaylara değil doğrudan milletimize söylüyoruz.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek ifade ettiğimiz Türkiye’yi ayakta tutan temel değerleri bireysel hırsları için baltalamaya çalışanlara geçit vermeme kararlılığıyla hareket ediyoruz. Şehirlerimizi algı belediyeciliğinden kurtarıp gerçek belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

“AK PARTİ BELEDİYECİLİKTE DE KENDİ KENDİYLE YARIŞMAKTADIR”

Seçim beyannamemizin başlığını ‘Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Gerçek Belediyecilik’ olarak belirledik. beyannamemiz 8 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm AK Parti’nin yerel yönetim vizyonu. İkinci bölüm katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik. Üçüncü bölüm dirençli şehirler. Dördüncü bölüm Türkiye Yüzyılı’nda şehir ve çevre. Beşinci bölüm toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri. Altıncı bölüm duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik. Yedinci bölüm kültür üreten şehirler. Sekizinci bölüm de hizmet ve eser belediyeciliği başlıklarını taşıyor. Her bir ana başlığın altında o alana ilişkin yaklaşımlarımızı ve tüm belediyelerimizin uygulayabileceği program çerçevelerini içeren alt başlıklar yer alıyor. Bu beyanname hem AK Parti’nin artık bir markaya dönüşen belediyecilik girişiminin bir özeti hem de milletimize yeni dönem için verdiğimiz sözlerin bir belgesi mahiyetindedir. AK Parti her alanda olduğu gibi belediyecilikte de kendi kendiyle yarışmaktadır.

“NE BİR EKSİK NE BİR FAZLASIYLA HER BELEDİYE KAMU KAYNAKLARINDAN ADİL BİR ŞEKİLDE YARARLANMAKTADIR”

Bir önceki seçimde belediye yönetimlerini bizden devralanların şehirlerimize 5 yıl kaybettirme dışında hiçbir katkılarının olmadığını milletimiz yaşayarak gördü. İşte bu sefer de seçim kampanyamızın merkezine gerçek belediyecilik sözümüzü yerleştirdik. Amacımız şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı bu hizmetsizlik girdabından, bu şov ve ajans belediyeciliği illüzyonundan kurtarmaktır. Eser ortaya koyamamanın, halka hizmet getirememenin hiçbir bahanesi olamaz. Bakmayın birilerinin ‘engellendik’ edebiyatı yapmalarına. Şu anda ‘engellendik’ diyenler AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını aldılar ve alıyorlar. Bunun ispatını her zaman yaptık ve yapıyoruz. Bunların tamamı safsatadan, sorumluluktan kaçmaktan ibarettir. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız defalarca belediyelere kamudan aktarılan kaynaktan bu belediyelerin aldıkları payı açıkladılar. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, hangi kritere göre tahsisat yapılıyorsa bunlar için de aynısı geçerlidir. Ne bir eksik ne bir fazlasıyla her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır.

Biz hükümet çalışmalarını yürütürken kimsenin siyasi kimliğine bakmıyoruz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız şehirlerimizle ilgili projeleri planlar ve hayata geçirirken sandık sonuçlarına veya belediye başkanının partisine göre hareket etmiyor. Bizim odaklandığımız tek yer, ülkemizin ve şehirlerimizin ihtiyacı, milletimizin beklentisidir.

“31 MART’TA BU GÖLGELER ŞEHİRLERİMİZİN ÜZERİNDEN ÇEKİLECEK”

Bu gerçekler ortada olmasına rağmen gözü ve gönlü şehrine hizmet etmek yerine başka yerlere dönük olanlara ne söyleseniz nafile. Şehirlerimiz hizmetini göremediği bu insanların sadece gölgesine bakmaktan, sadece afişlerini seyretmekten, sadece propagandasına maruz kalmaktan bıktı, usandı, yıldı. İnşallah 31 Mart’ta bu gölgeler şehirlerimizin üzerinden çekilecek ve insanlarımız gerçek belediyeciliği, gönül belediyeciliğinin üretkenliğine kavuşacaktır.

Kent estetiğini önceleyen, şehirlerin özgün mimarisini ve kimliğini koruyan projelere, yatırımlara, planlamalara öncelik tanıdık. Şehirlerin tarihi mirasını muhafaza ederek geleneği geleceğe taşımaya önem verdik. Katılımcılığı, kapsayıcılığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği güçlendiren her adımı destekledik.

“GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM ANLAYIŞI İLE HAREKET EDEN YEREL YÖNETİMLERİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerimizi şunlar oluşturacaktır. Afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri kuracağız. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getireceğiz. Akıllı uygulamalara ve yeni nesil dijital teknolojilere uyumlu altyapılar tesis edeceğiz. Yerel kalkınma odaklı, ekonomisi değer üreten yerel yönetim anlayışını güçlendireceğiz. Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı, kapsayıcılığı yüksek sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştireceğiz. Güçlü aile, güçlü toplum anlayışı ile hareket eden yerel yönetimleri destekleyeceğiz.

Kırsaldaki hayat standartlarını yükselterek, insanların doğup büyüdükleri yerlerde kalmalarını inşallah teşvik edeceğiz. Etkin, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu belediye yönetimi anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz.

Vizyonumuzun özünü oluşturan gerçek belediyecilik sözümüzü şu 13 temel başlık üzerine bina ediyoruz. Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever belediyecilik.

Değerlerini bilen, tanıyan ve yaşayan yeni nesillere aktaran insanlardan oluşan şehirlerle geleceğine güvenle bakacaktır. Elbette gerçek belediyecilik tüm bunlar için yerel yöneticilerin çalışkanlıkları ve azimleriyle vatandaşımızın her adımında, her anında hep yanında olmasını sağlayacaktır. Esasen, her birinin altını onlarca, yüzlerce başlıkla donatabileceğimiz tüm bu ilkelerle, yaklaşımlarla, hedeflerle, adeta tuğla tuğla Türkiye Yüzyılı şehirlerini inşa edeceğiz.

Ülkemizi bugünkü gücüne, güvenlik ve refah seviyesine getiren yönetim olarak, mevcut sorunların çözüm adresi yine biziz, AK Parti. Dikkat edilirse, Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ve siyasetçilerin böyle bir gündemleri zaten yoktur. Türkiye, günübirlik siyaset, günübirlik polemik, günübirlik çekişme üzerine kurulu gündemlerin bedelini geri kalmışlık, ihmal edilmişlik, siyasi ve ekonomik vesayet olarak uzun yıllar boyunca ödemiştir.

“KİRLİ KAMPANYALARLA ÜZERİMİZE GELENLERE MEYDANI TABİİ Kİ TERK ETMİYORUZ”

Ülkemizde hala eski Türkiye’nin hastalıklarını canlandırmak, ülkemizi yeniden kısır döngüye hapsetmek isteyen bir zihniyet var. Bunlar, kimi ideolojik saiklerle, kimi farklı iç ve dış çıkar bağlantılarıyla, kimi tamamen kendi hırsları veya beceriksizlikleri sebebiyle, adeta ülkeyi paçalarından tutup aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Siyasetin cilvesi olarak gördüğümüz kimi söylemler dışında, vaktimizi ve bunun yanında enerjimizi sadece hedeflerimize doğru yürümek için kullanıyoruz. Hırsı boyunu aşanlara diyoruz ki; hiç heveslenmeyin, size AK Parti’den ve Cumhur İttifakı’ndan ekmek çıkmaz. Yalan, iftira, çarpıtma ve algı oyunları üzerine bina ettikleri kirli kampanyalarla üzerimize gelenlere meydanı tabii ki terk etmiyoruz. Hakikat güneşinin karşısında eriyip gitmeyecek hiçbir yalan yoktur. Bu konuda muhatabımız doğrudan milletimizdir. Her ne kadar bazıları görmek, duymak, anlamak istemese de, bizim siyaset anlayışımız ve yöntemimiz budur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx